Halka Arzlar Sayfamıza Ulaşmak İçin Tıklayınız.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’nin 1.200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 269.065.476-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 269.065.476-TL artırılarak 538.130.952-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 12/07/2023 tarihinde başlayıp 26/07/2023 tarihinde sona ermiştir. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 608.247,498 TL olup, kalan paylar 01/08/2023-02/08/2023 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelin altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Tasarruf sahiplerine satış duyurusunu görüntülemek için buraya tıklayın.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirmesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirmesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’nin Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Kapsamında SPK Tarafından Onaylanan İzahnamesi’ni görüntülemek için buraya tıklayın.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.’nin Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş (FORTE) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Graintürk Tarım A.Ş. Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu Görüntülemek için buraya tıklayın.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Koza Polyester Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin (KOPOL) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu’nu görüntülemek için buraya tıklayın.

Formet Metal ve Cam Sanayi A.Ş.’nin Bedelli Sermaye Artırımı Başvurusu Kapsamında SPK Onayına Sunulan 17/03/2023 tarihli taslak izahnamesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 26/05/2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahnameyi görüntülemek için buraya tıklayın.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 14/01/2022 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahnameyi görüntülemek için buraya tıklayın.

18/10/2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtildiği üzere, Derlüks Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulunun almış olduğu 07/10/2021 tarihli tahsisli sermaye artırımına ilişkin karar çerçevesinde, düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için 18/10/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvuru yapılmıştır.

Derlüks Yatırım Holding onaylı ihraç belgesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Derlüks Yatırım Holding 18/10/2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak ihraç belgesini görüntülemek için buraya tıklayın.

Derlüks Yatırım Holding’in 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 27.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 47.250.000 TL artışla 75.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 47.250.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na 13.04.2021 tarihinde yapılan başvurusu, 08.07.2021 tarihli 2021/35 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile olumsuz karşılandığı bildirilmiş olup, sermaye artırımı onaylanmamıştır.

Derlüks Yatırım Holding 13.04.2021 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak izahnamesini görüntülemek için buraya tıklayın.

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin 300.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 250.000.000-TL artırılarak 300.000.000-TL’ye çıkarılmasına ilişkin olarak yeni pay alma haklarının kullanımı 08/07/2021 tarihinde başlayıp 09/08/2021 tarihinde sona ermiştir. Yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 4.415.611,995 TL olup, kalan paylar 13/08/2021-16/08/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, nominal bedelin altında kalmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

Tasarruf sahiplerine satış duyurusunu görüntülemek için buraya tıklayın.

Güncelleme tarihi: 10.08.2021

Denge Yatırım Holding A.Ş ‘nin 50.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 250.000.000 TL artırılarak 300.000.000 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla 01/04/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca 24.06.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

DENGE YATIRIM HOLDING A.Ş’NİN RÜÇHAN HAKLARININ KULLANILMASININ ARDINDAN KALAN PAYLARIN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞININ TAMAMLANMASI

Denge Yatırım Holding A.Ş’ nin sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanılmasının ardından, kullanılmayan yeni pay alma hakları Birincil Piyasada 13-16 Ağustos 2021 tarihleri arasında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulmuştur.

Birincil Piyasada halka arz işlemleri kapsamında yeni pay alma hakkı kullanımı sonrası kalan, nominal değeri 4.415.611,995 TL olan B Grubu pay satışı gerçekleştirilmiş olup, B Grubu payların tamamının satışı pay başına 1,55 TL’den gerçekleşmiştir.

Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin 30.06.2021 tarihli İzahname dosyasını görüntülemek için buraya tıklayın.

Sermaye arttırımı başvurusunu görüntülemek için buraya tıklayın.

Tasarruf sahiplerine satış duyurususunu görüntülemek için buraya tıklayın.

Sermaye Piyasası Kurulu Basın Açıklaması

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

 • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
 • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
 • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;

 • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
 • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
 • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
 • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu Basın Açıklaması

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler” ile “sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan” kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

 • Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,
 • Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,
 • Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;

 • Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,
 • Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
 • Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,
 • Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.